Tájékoztató, szolgáltatások

A családot ért gyász esetén célszerű azonnal tanácsot kérni telefonon a követendő tennivalókról és a temetkezési lehetoségekről Irodánk munkatársaitól.

Telefon: 06 36/310 – 471, 06 20/9417-809

Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halott vizsgálatot és ezt követően a család intézkedhet az elhunyt elszállításáról. Községekben célszerű a halott szállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell.
Községekben a halott vizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat.
Kórházi elhalálozás esetén, a kezelő osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetojének és a foigazgató engedélyére is szükség van.
A halott vizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki.
Külföldön történt halálesetnél az elhunyt hazaszállítását, eltemetését személyes megkeresésre vállaljuk.
Rendorségi eseteknél (baleset, öngyilkosság) a halott vizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki.
Községekben a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket. Színvonalas temetkezési szolgáltatással segítői és támaszai vagyunk a hozzánk fordulóknak.

Szükséges okmányok:

A szertartás megrendeléséhez több féle okmányra és egyéb iratra van szükség. Hiányos dokumentumokkal nem tudja a szolgáltatásunkat megrendelni, de természetesen a fontos iratok megszerzésében, kérésére segítséget nyújtunk.

A szükséges okmányok, otthonában történt elhalálozás esetén

 • háziorvosa által kiállított halott vizsgálati bizonyítvány
  az elhunyt személyi igazolványa, lakcímét igazoló kártya
  érvényes útlevele
  érvényes vezetoi engedélye
  születési anyakönyvi kivonat
  házas esetén házastársi anyakönyvi kivonat
  özvegy esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
  elvált esetén válásról hivatalos bírósági végzés
  ha nyugdíjas volt nyugdíjas törzsszáma
  Hamvasztásos temetéshez szükséges még:
  utolsó kórházi zárójelentés
  családorvos igazolás

Boncolás nélküli hamvasztáshoz otthon történt haláleseténél

ÁNTSZ engedély (családorvos igazolása boncolás nélküli hamvasztáshoz)
Az engedélyt csak közvetlen családtag kérelmezheti.

Gyászában fogadja öszinte részvétünket.

További szolgáltatásaink:

 • díjtalan tanácsadás felvilágosítás
  ügyintézés a kórházban a felvételi irodán és a kórbonctanon
  tisztiorvosi és rendőrségi engedélyek beszerzése
  anyakönyveztetés és a szükséges iratok beszerzése
  újsághirdetés, köszönetnyilvánítás, gyászértesítők
  koszorúk biztosítása díjtalan kiszállítással
  halott szállítás, öltöztetés, koporsó kereszt, fejfa, urna, sírásás, ravatalozás,
  polgári búcsúztatás és gépzene szolgáltatás biztosítása
  egyházi szertartás intézésében szükséges közremuködés
  hamvasztás, és hamvak szállítása
  belföldi halott szállítás
  exhumálás, sírhely meghosszabbítás intézése